[rev_slider manytrue]

Time to go to war

Als passioneel karpervisser met een geëngageerd karakter volg ik al een tijdje wat er in mijn favoriete leefwereld gebeurt. Ik probeer mij hierover dan ook een mening te vormen, en onlangs nam ik in dat denkproces een stap vooruit. De katalysator hiervoor was een of andere zeikerd die op een commerciële Facebookpagina al zijn munitie afschoot in het gezicht én in de ballen van één van mijn kameraden. Op zich alledaagse kost in Facebookland, wij zijn nu eenmaal mensen… Maar het feit dat hij zichzelf plots benoemde tot filosoof raakte mij in mijn ziel.

Filosofie is een mooi woord, en zeker als de filosoof in kwestie naast theoretische bespiegelingen ook nog een link bewaart met de realiteit. En hier is die realiteit de (karper)wereld waar wij allen in leven en vissen. Die zeikerd gebruikte de filosofie om zich een aristocratische status aan te meten in de zoveelste non-discussie, aangemoedigd door de vele smoelboeklikes, en mijn eigen liefde voor het denken werd hierdoor diep geraakt.

Maar goed, dit alles wil ik zo snel mogelijk vergeten. Het uitkafferen van elkaar kan immers geen enkel positief gevolg hebben. Ik pleit in deze ook schuldig, maar bij dit impulsieve schrijfsel heiligt het doel de middelen. Enkele gebeurtenissen die hierop volgden, een tijdje nadat ik de hooghartige filosoof van antwoord had voorzien, zijn hier wel van belang! Deze katalysator leidde tot een inzicht dat al lang in mijn hoofd speelde, maar waarvoor de taal ontbrak om het licht te zien. Zonder woorden kunnen wij immers niet denken, beperkte wezens die we als mens zijn. “The many are taking over the true.” And this is why The Monkey Revolution has to start a war…

Even nadat ik mijzelf, zwaar tegen mijn zin maar gedreven door een utopie, kort en krachtig in het zeikbad had ondergedompeld, kreeg ik al snel een antwoord. “Fijne reactie op Facebook […] karpervissers, wat een raar volkje toch?” Nu, ik voel mijzelf duizend maal meer karpervisser dan het gros van de zeikerds op het www. De reactie van deze oude rot in het vak was voor mij het bewijs dat de status van karpervisser plots toebehoorde aan iedereen die ooit een hengel zou hebben ingegooid. Meer zelfs, vanachter een computerscherm woorden uitbraken in de virtuele goot van de digitale snelweg lijkt genoeg om plots een karpervisser te zijn. Onze mooie visserswereld wordt sluimerend veroverd… en voor we het goed en wel beseffen is hij helemaal overgenomen. En dan staan wij daar, avontuurlijk en passioneel, maar zonder authentieke wereld meer. Het gros richt zijn pijlen op de bedrijven met hun reclamebordsoldaten. Mijns inziens heeft de ongenuanceerdheid van al hun consumenten een veel groter aandeel in de teloorgang. Ik denk niet dat iemand ooit verplicht werd om iets te kopen? Wanneer de dwerg beweert dat hij stierenkloten heeft, ga ik er niet van uit dat hij in staat is de opperkoe een bevredigend orgasme te bezorgen, alvorens ik die stierenkloten eigenhandig heb beroerd. No sheeping, please… Trouwens, en tot slot, ik drink enkel Coca-Cola omdat ik het écht lekker vind, ook al gaan mijn tanden er helemaal van stuk.

Charge your weapons, and fight against the bullshitness of reality!!

Post scriptum: Let me make clear that real monkeys don’t fight with violence, but with weapons that are a lot more fit for this battle. Let them fight with their sensitive & creative soul, with their original ideas and, most of all, with their hardcore integrity!

Pieter Bosseloo

1 Comment

Leave a Reply