All posts in “wijnand van hemert”

MC#11: Tegenslag(je) & rechtzetting

Het staat buiten kijf dat we hier bij Monkey Climber magazine alles op alles zetten om spellings- en drukfouten te vermijden, dit dankzij de hulp van een resem vrienden en vriendinnen. In onze laatste editie MC#11 is echter een fout geslopen nadat we de finale drukproef volledig gecorrigeerd hadden.

In een onoplettendheid heeft onze kater Lemmy over het toetsenbord gelopen toen ons opmaakprogramma nog open stond, maar wij vonden niet meteen iets. Tot de gedrukte versie bij ons geleverd werd en ons oog viel op een pagina in het laatste artikel Hoofdstuk 21 van Wijnand van Hemert. En net toevallig op de pagina met als tussentitel Tegenslag(je) 🙂

Anyway, onze oprechte excuses & all that, hier kunnen alvast de juiste versie van deze pagina downloaden en eventueel afdrukken: MC#11 – Tegenslagje