Archive for “June, 2018”

CC Moore bulkdeals: lichte prijsverhoging maar bestel nu nog voor de oude prijs bij Fish Inn

De CC-Moore 20kg bulkdeals zijn een regelrecht schot in de roos en zijn door veel vissers uiterst positief ontvangen. Dit betekent dat CC-Moore doorgaat met de verkoop van deze populaire bulkdeals. Helaas zal er door een prijsstijging in de grondstoffen een lichte prijsverhoging doorgevoerd gaan worden. Dit betekent dat een Live system of Equinox 20kg bulkdeal € 145,- zal gaan kosten en een Pacific Tuna of Odyssey XXX zal €155,- gaan kosten.

Uiteraard kun jij komende weken jouw bulkdeal nog tegen een super scherpe prijs aankopen en krijg je deze super snel aan huis geleverd. Twijfel niet te lang want de verhoging zal vanaf de 2de week van juli doorgevoerd gaan worden.

Door een bulk deal te kopen kun je nu voor een hele leuke prijs de top kwaliteit van CC-Moore ervaren. Een ander voordeel is dat je de door jou bestelde CC-moore bulkdeal in 4 zakken van 5kg geleverd krijgt. Hierdoor weet je zeker dat jouw boilies nog ultra vers zijn wanneer je een nieuwe zak opent.

Je bekijkt en bestelt de CC moore bulkdeals hier

Rest in power Hutchy

Although having only met the legendary man once in my lifetime, Rod left such an impression when we interviewed him at his Lincolnshire home five years ago. Me and @__maf___ spent the whole day with him, chatting, going through old slides, sharing the funniest of stories, playing guitar, going to the local pub, picking his fav boxing mags up at the local newspaper store,… Having had a superb day we left him with a feeling of melancholy and sadness though that day, knowing our paths would probably never cross again. It is hard to describe the feeling we have since hearing the terrible news last night, but knowing he lived life to the fullest and hearing the tunes we recorded of him puts a smile back on our faces. It is a shame that a lot of you couldn’t read the interview with Rod, the man that is larger than life, as it was published in Dutch only. These past two years we have been working hard on an English issue of our mag and the good news is we have the Rod piece done for quite some time now. As Rod was THE inspiration to us all, it now really is time to publish this. More than ever! Rest in power, Rod, till we meet again.

Privacy policy

INLEIDING

Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. GDPR, ofwel General Data Protection Regulation, vervangt alle nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten. Monkey Climber stelt zijn beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met deze wetsbepalingen.
Monkey Climber hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees, contacten, stakeholders en bezoekers van de website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over hoe Monkey Climber omgaat met het behandelen en het beveiligen van de persoonlijke gegevens. Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens Monkey Climber verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u uw persoonlijke gegevens wenst na te kijken, wijzigen of verwijderen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Monkey Climber.
Adres: Stationsstraat 75, 8460 Oudenburg
Telefoonnummer: +32 (0)486059584

Indien u vragen heeft over de manier waarop Monkey Climber met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een email sturen naar info@monkeyclimber.be. Op dit adres kan u ook terecht indien u uw gegevens wenst in te zien of te laten wijzigen.

DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Monkey Climber is een magazine voor hengelaars. Onze doelstellingen zijn de volgende: informeren en promoten van de hengelsport.

De belangrijkste activiteiten van Monkey Climber zijn te omschrijven als volgt:

· Promotie van de weidelijke sportvisserij aan de hand van de uitgifte van brochures, inrichten van studiedagen en vertegenwoordiging op hengelsportbeurzen;

· Uitgave van ons zesmaandelijks Monkey Climber magazine;

· Ondersteunen jeugdevenementen;

Monkey Climber houdt enkel gegevens bij over personen, clubs en bedrijven die noodzakelijk zijn voor:
Het uitvoeren van een schriftelijke overeenkomst: lidmaatschap, deelname aan workshops en events, bestellingen van boeken, merchandise, advertenties, standen, banners, ed.
het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Monkey Climber zoals hierboven beschreven nodig voor het bestaan van Monkey Climber te garanderen.
Onze websites, nieuwsbrieven en social media te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
Het voldoen aan de wetten en regelgevingen waaraan Monkey Climber onderhevig is.
De beslechting van eventuele geschillen.

Monkey Climber bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doelstellingen. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

(PERSOONS)GEGEVENS DIE MONKEY CLIMBER VERWERKT

De gegevens die Monkey Climber verzamelt, zijn steeds gerelateerd aan uw federatie/club, behoudens in het geval van een individueel lidmaatschap en. Ook van Monkey Climber personeelsleden en bestuurders worden specifieke persoonlijke gegevens verzameld om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Hierna volgt een opsomming:
Contactpersonen met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven magazines en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
Leden met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven magazines en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
Identiteitskaartgegevens en privé-gegevens van wettelijke vertegenwoordigers van Monkey Climber (i.e. bestuurders).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Monkey Climber zal de door haar verwerkte persoonsgegevens niet uitwisselen met derden tenzij uitdrukkelijk medewerking en akkoord wordt verleend in het kader van specifieke campagnes.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Monkey Climber registreert enkel gegevens die u zelf beslist om ons, uw club en federatie toe te vertrouwen en door u zelf, uw club of federatie zijn opgegeven.

BEWARING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op:
inzage in uw gegevens;
verbetering van deze gegevens;
uitschrijving of verzoek om vergeten te worden, tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van de vereniging Monkey Climber.

Deze zaken kan u melden via mail aan: info@monkeyclimber.be.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Monkey Climber toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.
Datalekken zullen onmiddellijk gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

FOTO’S

Foto’s gebruikt en/of genomen tijdens de events van Monkey Climber en waarop nadrukkelijk bepaalde personen herkenbaar zijn, zullen enkel gebruikt worden mits toestemming van de betreffende personen. Dezelfde maatregel geldt eveneens voor specifieke detailfoto’s van processen en/of producten tenzij de firma deze zelf ter publicatie aanbiedt. Overzichtsfoto’s worden wel gebruik zonder toestemming.

LINKS

Op de websites van Monkey Climber vindt u links naar websites van andere partijen. Monkey Climber is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Monkey Climber heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Ga daarom regelmatig dit document na.
Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Laatst gewijzigd: 18 juni 2018.

June competition: win a 48h session on the Monkey Climber syndicate

Hi peeps, our May competition ended with three lucky winners of our sets of white indicators: Yannick Vekemans, Daniel Hearn and Mark Duckett. We’re middle of June now and we’ve got another great prize coming for this month up! This time you have the chance of winning a 48 hour session on the Monkey Climber syndicate. A rare chance indeed to fish this 4 acre pit containing 45 stunning, old, dark Belgian carp.

Instead of doing the usual like and share, we’ve again decided to give it away to our loyal customers: everyone who orders (big or small) from our Bigcartel during the month June enters the competition automatically, the winner will be drawn randomly on July 1st, 2018. Spread the word & be lucky!

monkeyclimber.bigcartel.com

Daiwa Emblem QDA nu voor €118.95 bij Fish Inn!

Fish Inn heeft groot ingekocht. Vandaar dat jij nu een Daiwa Emblem QDA big pit molen koopt voor nog geen 120 euro. Toch heb je voor deze lage prijs een brok Daiwa kwaliteit in handen. Deze molen is namelijk voorzien van alle functionaliteiten die een Big pit molen nodig heeft.

De Daiwa Emblem QDA heeft namelijk een zeer nauwkeurige quick drag hiermee kun je uiterst snel en nauwkeurig reageren op de bewegingen van de karper. Ook beschikt deze Daiwa Emblem molen over een air rotor en air bailing arm. Deze 2 onderdelen zijn uiterst licht maar toch super sterk.

De oversized big pit spoel zorgt voor een perfecte lijnopwikkeling. Dit samen met de super slow osculation zorgt voor extra lange worpen zonder hier extra inspanning voor te hoeven leveren. Met een Daiwa Emblem onder een 3lb karperhengel liggen afstanden van 130 meter dan ook binnen handbereik.

Binnen de Daiwa Emblem QDA serie zijn 3 modellen verkrijgbaar met ieder hun spoelcapaciteit en formaat. Het 5000 model is in dit geval het kleinste waarbij de 5000LD (long distance) extra veel lijn capaciteit heeft. Het 5500 model is een stukje groter en kan 460 meter 0.35mm lijn kwijt. Iedere Daiwa Emblem QDA wordt geleverd met reservespoel!

Je bestelt de Daiwa Emblem QDA hier