All posts in “News”

Octoblend 12, Solar Tackle & Monkey Climber’s love child

Recent hebben Solar tackle en Monkey Climber de handen in elkaar geslagen om een wel heel speciale pop up te ontwikkelen, genaamd Octoblend 12. De smaakcombinatie is heel zorgvuldig gekozen en is voor sommige onder ons geen onbekende.

Alleen Solar’s beste producten werden gebruikt om de Octoblend 12 te bekomen. De geur die vrijkomt heeft langs de ene kant iets heel kruidigs, visachtigs maar aan de andere kant zorgt een specifieke fruitige geur voor die extra toets die deze pop up zo speciaal maakt. De pop up heeft een enorme drijfkracht waardoor ze op eender welke manier perfect inzetbaar is (chod, ronnie, snowman etc…). De iets aparte structuur zorgt op zijn beurt ervoor dat de attractoren optimaal uitlekken.

Tot op de dag van vandaag is en blijft deze combinatie een ware killer en heeft het voor velen onder ons menig target vissen op kant gebracht. Beide partijen zijn laaiend enthousiast met het behaalde eindproduct. Zodra ik de pop ups in ontvangst had genomen werden deze bij de eerste de beste keer uitgetest. Mijn pijlen waren nu al enige tijd gericht op het Heikant syndicaat dus daar moest het gaan gebeuren. Niet meteen het eenvoudigste water maar misschien wel gelijk de beste manier om de Octoblend 12 aan de tand te voelen. Na de proef op de som te hebben genomen bleekt dit echter niet zonder succes. Reeds bij de eerste korte sessie was het gelijk raak en niet van de minste. Tweekleur, één van de gegeerde Heikant spiegels, kon de nieuwe pop ups niet weerstaan en was de pineut. Klein anekdote: het was haar eerste vangst sinds vorig jaar. Dat deze Limited Edition pop ups in de nabij toekomst nog veel verrassingen op kant zullen brengen, daar twijfel ik niet aan. Persoonlijk hebben ze mij al enkele fantastische vissen opgeleverd.

Keep’in it real!!

Ignace De Roeck

Get them here!

Privacy policy

INLEIDING

Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. GDPR, ofwel General Data Protection Regulation, vervangt alle nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten. Monkey Climber stelt zijn beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met deze wetsbepalingen.
Monkey Climber hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees, contacten, stakeholders en bezoekers van de website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over hoe Monkey Climber omgaat met het behandelen en het beveiligen van de persoonlijke gegevens. Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens Monkey Climber verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u uw persoonlijke gegevens wenst na te kijken, wijzigen of verwijderen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Monkey Climber.
Adres: Stationsstraat 75, 8460 Oudenburg
Telefoonnummer: +32 (0)486059584

Indien u vragen heeft over de manier waarop Monkey Climber met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een email sturen naar info@monkeyclimber.be. Op dit adres kan u ook terecht indien u uw gegevens wenst in te zien of te laten wijzigen.

DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Monkey Climber is een magazine voor hengelaars. Onze doelstellingen zijn de volgende: informeren en promoten van de hengelsport.

De belangrijkste activiteiten van Monkey Climber zijn te omschrijven als volgt:

· Promotie van de weidelijke sportvisserij aan de hand van de uitgifte van brochures, inrichten van studiedagen en vertegenwoordiging op hengelsportbeurzen;

· Uitgave van ons zesmaandelijks Monkey Climber magazine;

· Ondersteunen jeugdevenementen;

Monkey Climber houdt enkel gegevens bij over personen, clubs en bedrijven die noodzakelijk zijn voor:
Het uitvoeren van een schriftelijke overeenkomst: lidmaatschap, deelname aan workshops en events, bestellingen van boeken, merchandise, advertenties, standen, banners, ed.
het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Monkey Climber zoals hierboven beschreven nodig voor het bestaan van Monkey Climber te garanderen.
Onze websites, nieuwsbrieven en social media te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
Het voldoen aan de wetten en regelgevingen waaraan Monkey Climber onderhevig is.
De beslechting van eventuele geschillen.

Monkey Climber bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doelstellingen. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

(PERSOONS)GEGEVENS DIE MONKEY CLIMBER VERWERKT

De gegevens die Monkey Climber verzamelt, zijn steeds gerelateerd aan uw federatie/club, behoudens in het geval van een individueel lidmaatschap en. Ook van Monkey Climber personeelsleden en bestuurders worden specifieke persoonlijke gegevens verzameld om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Hierna volgt een opsomming:
Contactpersonen met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven magazines en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
Leden met hun specifieke gegevens (naam, voornaam, functie, telefoon, email) ten behoeve van abonnementen op geschreven magazines en digitale nieuwsbrieven en verwerking van deelname aan events;
Identiteitskaartgegevens en privé-gegevens van wettelijke vertegenwoordigers van Monkey Climber (i.e. bestuurders).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Monkey Climber zal de door haar verwerkte persoonsgegevens niet uitwisselen met derden tenzij uitdrukkelijk medewerking en akkoord wordt verleend in het kader van specifieke campagnes.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Monkey Climber registreert enkel gegevens die u zelf beslist om ons, uw club en federatie toe te vertrouwen en door u zelf, uw club of federatie zijn opgegeven.

BEWARING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op:
inzage in uw gegevens;
verbetering van deze gegevens;
uitschrijving of verzoek om vergeten te worden, tenzij dit strijdig is met de wettelijke verplichtingen van de vereniging Monkey Climber.

Deze zaken kan u melden via mail aan: info@monkeyclimber.be.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Monkey Climber toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.
Datalekken zullen onmiddellijk gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

FOTO’S

Foto’s gebruikt en/of genomen tijdens de events van Monkey Climber en waarop nadrukkelijk bepaalde personen herkenbaar zijn, zullen enkel gebruikt worden mits toestemming van de betreffende personen. Dezelfde maatregel geldt eveneens voor specifieke detailfoto’s van processen en/of producten tenzij de firma deze zelf ter publicatie aanbiedt. Overzichtsfoto’s worden wel gebruik zonder toestemming.

LINKS

Op de websites van Monkey Climber vindt u links naar websites van andere partijen. Monkey Climber is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Monkey Climber heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Ga daarom regelmatig dit document na.
Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Laatst gewijzigd: 18 juni 2018.

For old school fans only!

As a magazine with a lot of respect and references to the old days, we have a lot of interest in the closed Facebook group Oldskool Toys.

Some great memories on there, some mega pics like this Kevin Ellis one the man himself just posted… Unbelievable really!

If interested, try joining the page and keep it all old school and polite pls 🙂

This is not a page of ours, just wanted to give it some credit for its great work!

5.000 kilo of mirror carp stocked in Holland last weekend

Unbeknown to many outside of the Benelux a lot of fishing over here in Belgium and Holland is being done on public access venues. Problem with a lot of these venues was the stocking of carp; stocks grew old and especially our beloved mirror carp started disappearing really. Because loads of places became 99% common carp waters so to speak, late 90s and beginning 2000 a number of local initiatives were launched to restock mirror carp into the public over here. These were called ‘Spiegelkarperprojecten’ (freely translated as ‘Mirror Carp Projects’) and still exist today.

Last weekend one of these projects started in ’99 in the North of Holland (Groningen area) saw its full culmination with the stocking of no less than 5000 kilo of young K3 mirror carp… Big up to everyone involved, our deepest respect!

The future is bright! As the old Dutch strain of so-called Edelschub (freely translated as ‘High-bred commons’  or even ‘Noble commons’) has started dying of old age too, this particular stocking project will see another similar input of this type of commons next year!

Pics by Willem Barnas

Alijn Danau recaptures The Real Thing after 20 years

Our friend and MC#02 cover star Alijn Danau messaged us this Friday he had caught his long awaited target The Real Thing, a notorious Belgian mirror, at a whopping 31,9 kilos. Alijn already had this fish 20 years ago (and 20 pounds lighter).

Having recently scanned a big number of old Alijn Danau slides here at the MC HQ we just spent some time looking the old photo up for y’all.

More details to the capture (in Dutch) can be found on the CC Moore Benelux Facebook page.

 

Mis nooit géén magazine meer!

Om onszelf heel wat administratieve rompslomp te besparen, en ook jullie aandacht niet te verliezen (grif toegegeven: we zouden ook wel eens een abonnementje hier of daar vergeten te verlengen) hebben we sinds kort eindelijk met de bank kunnen regelen dat we de abonnementen jaarlijks automatisch kunnen incasseren van onze leden! Daar hebben we wel jullie toestemming voor nodig, mogen we daarom vragen om het volgende document hier te downloaden, in te vullen, ondertekenen en bij voorkeur ingescand (smartphone foto is ook goed) terug te mailen naar info@monkeyclimber.be Afdrukken en opsturen kan ook naar: Monkey Climber magazine, tav/ Gio Vanhooren, Maria Theresiastraat 42, 8400 Oostende, België.

Ieder najaar wordt vervolgens 15,99 euro van jullie rekening gehaald voor de twee nummers die wij per jaar uitgeven. Zeg nu zelf, wat heb je tegenwoordig nog voor dat bedrag?

Mandaat Monkey Climber NL

Mandate Monkey Climber EN

Voorts hebben we een besloten Facebook groep opgericht enkel voor Monkey Climber abonnees, die de behoefte voelen om ideeën over het magazine uit te wisselen, nieuws, vangsten, enz. te delen. Om het overzicht makkelijk te bewaren voegen we je toe zodra je document automatische incasso in orde is.

Tons of NTEC samples free with every Bigcartel weborder now!

Thanks to our friends at NTEC, a young and dynamic end tackle company deeply rooted in Belgium but with strong international aspirations, we are now able to give away 1 x pack of 9 Hook Samples & 1 x pack of Tungsten Sinkers with each and every purchase from our Bigcartel webstore!

The hook samples (3 of each)  you will find in your parcel are the T-Anti Snag, T-Curve Shank and T-Wide Gape.

We’ve got a couple of hundred samples for y’all, but they are expected to go fast with the upcoming Autumn/Winter purchases on our Bigcartel:

monkeyclimber.bigcartel.com

Unieke winactie #ikwilmetpostvissen

24u op pad met Post!

Jullie kennen ‘m wel: de immer goedlachse, übersympathieke Martin Post. De vrees van menig karper, én hit&run specialist ten top. In samenwerking met Monkey Climber magazine kan je als abonnee nu een kans maken op een vierentwintiguurse late najaars-/wintersessie met deze Noord-Hollandse topgozer. 99% vangstgarantie, we believe.

En dat is nog niet alles! Aangezien Martin ook de man is achter het jonge aasbedrijf Originals en daarnaast samen met Harnold Kikkert De Tacklebox runt, doen we er nog een stevige schep bovenop. De winnaar van deze social krijgt namelijk ook nog een compleet Originals Maple Pistache aaspakket, en een shoptegoed t.w.v. maar liefst 150 euro bij De Tacklebox!

 

Hoe deelnemen?

Simpel! Mail ons je favoriete (vangst)foto met daarbij je naam, adresgegevens en telefoonnummer op info@monkeyclimber.be of hashtag je pics met #ikwilmetpostvissen op social media.

Deelnemen kan tot 31/10/2017, actie voorbehouden voor Monkey Climber abonnees.

Urban Banx X Monkey Climber Mixtape – Alan Blair

Bouncing off the walls! As promised in the Alan Blair interview in our most recent mag MC#12, here’s a truly unique Urban Banx mixtape by the man himself. Play by clicking the image below:

Featuring:

Burial & Four Tet – Nova

Kano (Rmx ft KT) – Nobody Don’t Dance No More

High Contrast – If We Ever

Booka Shade – In White Rooms

Lana Del Rey (Camo & Krooked Remix) – West Coast

Roy Davis Jnr – Gabriel 

La Roux (Skream Mix) – In For The Kill

Counting Crows – Mr Jones

Dilated Peoples – Worst to Comes to Worst 

The Streets – Blinded By The Lights

Matti Blair – The Woods

Van Morrison – Brown Eyed Girl 

 

Nutrabaits x Monkey Climber Ltd. Ed. Saffron & Cream / Liver Supreme pop ups

Limited Edition pop ups. We have worked closely with the lads at Nutrabaits over in the UK to produce these very special pop ups. The flavour combination has been carefully chosen by us, as used very successfully by our editor Gio Vanhooren back in the 90s and thus very old skool! The pop ups have been put through rigorous trials again and have come out with flying colours. They are available in 12mm & 16mm and in a washed out pink Saffron & Cream and a bright white Liver Supreme.

SAFFRON & CREAM

Washed our pink in colour, these pop ups combine dramatically boosted levels of the much whispered about Nature Identical Saffron flavour and our Cream Cajouser enhancer; a blend of attractors that ensure they come up with the goods throughout the twelve months of the year.

Ideal for use as single hookbait or as the buoyant part of a snowman presentation when used along with the ‘straight from the bag’ bottom bait of your choice. If you are looking for a pop up that is selective in terms of the better sized fish: look no further!

LIVER SUPREME

The combination of boosted levels our Nature Identical Liver flavour and an undisclosed fruit flavour, rounded off by the optimum inclusion rate of the incomparable Sweet Cajouser produces a Pop Up that seemingly stops virtually everything that swims in its tracks, irrespective of water temperatures or time of the year.

White in colour – which only serves to add to their attraction qualities – they are ideal for any type of water or for any type of pop up application.

Limited amount available only, get them from our Bigcartel through the direct link here.